Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

You might like
From R 5999
Show options
From R 6999
Show options
MealTreats Home Delivery - Lockdown - Level 4

MealTreats Home Delivery - Lockdown - Level 4

MealTreats continue their regular Delivery Services under Lockdown - Level 4
Place your order Now for Delivery from 6 May 2020 to your Home!
From the 1st of May 2020 we will first prepare our premises and facilities as well as be training our Personnel to ensure we at least exceed the requirements under the COVID-19 Lockdown Regulations, therefore our Deliveries and Same-Day Deliveries will only start on Wednesday the 6th of May 2020.
Our Apologies for any Inconvenience caused and Thank YOU for your support!
Looking forward to provide YOU with your favourite dishes!!!

MealTreats hervat hul gereelde Aflewering Dienste gedurende Lockdown - Level 4
Plaas Nou jou bestelling vir Aflewering by jou Huis vanaf 6 Mei 2020!
Eerstens gaan ons die perseel en fasilitiete voorberei sowel as ons personeel opleiding verskaf om sodoende ten-minste die COVID-19 Lockdown Regulasies te oorskry. Daarom sal ons Aflewerings en Dieselfde-Dag Aflewerings slegs eers op Woensdag die 6de Mei 2020 begin. 
Ons vra omverskoning vir enige ongerief veroorsaak en bedank JOU vir jou ondersteuning!
Ons sien uit daarna om JOU te bedien met jou gunsteling disse!!!

Greetings / Groete Mealtreats Management / Bestuur and/en Team/Span