Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

You might like
From R 5999
Show options
From R 6999
Show options
Mealtreats Open Again

Mealtreats Open Again

Mealtreats is OPEN Again !!!    -   Mealtreats Facebook

Please Come in!!! Mealtreats is Open again from Monday, 11 May 2020 @ 10:00
This would obviously be under strict hygiene control as required by the Lockdown Rules and Regulations. We therefore ask our Customers to be patient while we trying to assist and make it easy for every visiting customer. We would require every Customer to at least wear a mask or face shield and comply to the required social distancing. We would provide chairs distanced 2-meters apart outside, while we unfortunately would restrict the number of Customers in the shop to 4 Customers and/or 3-Pairs of Customers.
Your support and understanding is Highly Appreciated!

Mealtreats is weer OOP!!!    -   Mealtreats Facebook     

Kom asb Binne!!! Ons is weer Oop vanaf Maandag, 11 Mei 202 @ 10:00
Dit sal geskied onder die streng higeheniese beheer soos verlang word onder die Lockdown Reels en Regulasies. Wees asb geduldig en verdraagsaam terwyl ons elke Klient probeer help en die ondervinding so gemaklik as moonlik probeer maak. Ons sal verwag dat elke Klient ten minste 'n masker of gesigskerm dra en voldoen aan die vereiste "social distancing". Aan die buitekant sal ons stoel verskaf wat 2-meter uitmekaar staan, terwyl ons die aantal Kliente in die winkel sal beperk to 4 Kliente en/of 3-Pare Kliente.
U ondersteuning en vriendelike samewerking word Opreg Waardeer!